PKS Grodzisk Sp. z o.o

Grupa PKS Grodzisk Maz.

Kontakt

„Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Grodzisku Mazowieckim” Spółka z o.o.
ul. Chełmońskiego 33
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS:0000165404
Kapitał zakładowy 1 750 020 PLN w pełni wpłacony
NIP: 529 – 16 – 40 – 591
Sekretariat:
tel. (0-22) 755 22 85 , 755 52 75
tel./fax (0-22) 755 52 75
Dział Przewozów Osobowych
tel ./fax (0-22) 724 30 33
Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 690-622-802
Dział Finansowy
tel. 727-551-502

Theme by Anders Norén