Grodzisk Maz. 13.05.2022

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Grodzisku Maz. Sp z o.o.

Ul. Chełmońskiego 33

05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp z o.o. prosi o złożenie oferty na realizację przewozów (podwykonawstwo- częściowe powierzenie przewozów) na terenie działania organizatora Związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autobusowe ( dalej zwane „GPA”) na zadaniach określonych w załączniku nr 1 (plik excel) do niniejszego zapytania. Jednocześnie dołączamy treść wymagań odnośnie taboru oraz wzory umów z GPA stanowiące opis wymagań związanych z realizacją przewozów. Zapytanie odnosi się do dwóch linii:

  • Pakiet A linia nr 16
  • Pakiet B2 linia nr 29

 

Oczekujemy przesłania ofert do dnia 18.05.2022.

Prosimy o podanie ceny za kilometr netto dla każdej z linii.

Okres obowiązywania umowy (realizacji przewozów): od dnia podpisania do końca roku 2022.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Radosław Marek 604 050 822 lub na email r.marek@pksgrodzisk.com.pl .

Zapytanie nie jest wiążące dla Zamawiającego (Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp z o.o.)

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

parametry pakiet A,

parametry pakiet B2

Załącznik nr 2:  wzory umów z GPA na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

UMOWA_-_PAKIET_A_-_2021.11.18 (5)

UMOWA_-_PAKIET_B2_Korekta_02.12.2021 (2)